shekphoebe的相簿申請相簿 登入 連續播放相片Warning: getimagesize(/home/godiary/data/useralbum/6539/15676c1-1132805028.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/godiary/public_html/sub/album/include/todo2.php on line 36

Warning: Division by zero in /home/godiary/public_html/sub/album/include/todo2.php on line 52
相簿首頁 > 雜項 > 『綠化校園衝鋒隊』

『綠化校園衝鋒隊』

呢班就係我地初期既成員喇!
由左至右整齊咁排列好...
亞tim(電腦小神童!)! carman(小扁擔後人!), 亞花(好搞笑既小妹妹, 係黎幫carmen手既~), 亞陳(我既要好同事, 我地之間有著不可告人既關係, heee~), 敬叔(學校既維修最靠佢架啦), 石菲彼(低級職員一名), 柳老師(好好人好搞笑既老師), 娣姐(又稱金毛姐)

2005-11-24
[訪客留言]