GoDiary.comGoDiary.com網上日記日記畫板相簿 設為首頁 | 加到我的最愛
首頁 免費申請服務 日記列表 畫版列表 相簿列表 繳費方法 最近付費會員 論譠

Barebone

 
登入代號:
登入密碼:
新登記 忘記密碼
   
GoDiary.com 日 記 本 功 能
以下為GoDiary.com網上日記服務功能表

ID網上日記本
1. 無 限 日 記 儲 存 量
2. 新 增 日 記
3. 修 改 日 記
4. 刪 除 日 記
5. HTML 日 記 顯 示
6. 本 站 獨 創 自 訂 框 框 , 自 設 HTML 格 式
7. 日 記 備 份
8. 用 戶 列 表
9. 每 篇 日 記 加 鎖
10. 整 個 日 記 本 封 鎖
11. 開 放 使 用 HTML
12. 多 版 面 選 擇
13. 自 由 修 改 日 記 設 定
14. 無 限 訪 客 回 應 功 能
15. 訪 客 回 應 使 用 悄 悄 話
16. 版 主 回 應 功 能
17. 記 錄 留 言 者 IP
18. 日 記 編緝 工 具
19. 模 板 高 級 設 定 , 完 全 自 由 (本 站 獨 創)
20. 可 上 載 公 仔 頭 或 公 仔 圖 案
21. 可 在 寫 日 記 的 時 侯 匯 出 自 設 的 公 仔 圖 案
22. 可 上 傳 背 景 圖
23. 可 上 傳 MIDI
24. 可 上 傳 分 隔 線 圖
25. 享 有 多 個 簡 短 轉 址 域 名
26. 10MB 上 傳 圖 片 空 間
27.訪客留言功能:[待批][禁止留言][版主加密]
28.資源回收筒 可防止誤刪日記
29.好友連結,和朋友日記,網站或畫版連結,十分方便
30.寫日記時,可方便匯出相簿相片
31.每篇日記獨立隱藏

日 記:
畫 版:
相 簿:
交換廣告 - 聯絡我們 - | - 免責聲明 - 私隱權聲明 - sid Copyright © 2003-2007 GoDiary.com! All Rights Reserved.